BRAGDØYA

Barnas Øy finner du på Bragdøya, posisjon 58°7′6,0924″N 7°59′34,120″Ø, lett tilgjengelig i Kristiansandsfjorden og midt i den flotteste Sørlandsskjærgården.

Bragdøya er ei grønn og frodig øy, som ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1969 med innfelt bestemmelse om at øya skal være offentlig friareal og rekreasjonsområde for byens befolkning. Den aller første lystgården ble rundt 1770 oppført på Bragdøya av Henrik Arnold Thaulow. Han var morfar til vår alles, kjære Henrik Wergeland, født 17. Juni 1808. Henrik tilbrakte sine barndoms somre på Bragdøya, på Barnas Øy, og tok gode minner med derfra på veien videre i livet.

Bragdøya kystlag ble stiftet i 1986 som et lokallag av det nasjonale forbundet KYSTEN. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya Kystkultursenter og har gjort en fantastisk jobb. I dag er det landets største kystlag med mer enn 650 medlemmer i alle aldersgrupper. I tillegg til å drive virksomheten på Bragdøya har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og for en stor samling tradisjonelle verneverdige båter. Laget arbeider med kulturvern, maritim kulturhistorie, kystfriluftsliv og sosiale og kulturelle kurs og arrangementer. Kystlaget er opptatt av å utvikle møteplasser mellom fortid og nåtid, mellom generasjonene og mellom ulike kulturer og folkegrupper. Kort sagt – kystlaget er en ideell organisasjon som arbeider innenfor det mangfoldet som kan sammenfattes i begrepet kystkultur.

Barnas øy har et svært godt samarbeide med kystlaget, for på en øy må man samarbeide om smått og stort. Være seg båt og person transport, lokaliteter, brygger og ulike areal.  Bestilling gjøres via

https://barnas-y.mybigcommerce.com/?ctk=6b6b07a6-b8dd-4c5b-a50d-c620788b086c